Ste tu: Môj tovar » Podmienky pridávania

Podmienky pridávania

Súčasťou vyhľadávania na Tovar.sk sa stane iba ten internetový obchod, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

 • obsah obchodu je napísaný v slovenskom jazyku
 • ceny sú uvádzane v EURO s DPH a ich hodnota nesmie byť 0 (nula)
 • cena produktu v XML súbore musí byť totožná s cenou na webstránke a v danom okamihu pre kupujúceho konečná
 • v XML súbore sa nachádzajú pravdivé informácie
 • každý tovar v obchode má vlastnú URL adresu
 • nie je možné registrovať inzertné a aukčné servery
 • nie je možné registrovať obchody ponúkajúce predaj alkoholu a cigariet (i elektronických)
 • nie je možné registrovať obchody ponúkajúce predaj strelných zbraní
 • nie je možné registrovať online predaj zájazdov a leteniek
 • nie je možné registrovať internetový obchod ponúkajúci erotický tovar
 • nie je možné registrovať internetový obchod ponúkajúci secon-hand a používaný tovar

Súčasťou vyhľadávania v obchodoch na Tovar.sk sa stane iba ten internetový obchod, ktorého ceny sú uvádzane v EURO.

Obchod, ktorý nebude spĺňat tieto požiadavky, môže byť penalizovaný do odstránenia chyby alebo bude vymazaný.

Registrácia do našej databázy je vďaka technickému vybaveniu veľmi jednoduchá. Ak máte záujem využiť služby vyhľadávača Tovar.sk, je potrebné dodať nám adekvátne informácie prostredníctvom registračného formulára v dátovom XML súbore, ktorého URL adresa je prístupná v sieti internetu. Po schválení administrátorom budeme tento súbor pravidelne sťahovať a zároveň aktualizovať informácie o zmenách cien, obrázkov, popisov, prípadne zaradení nových a vyradení starých tovarov.

Sťahovanie dátového XML súboru prebieha v pravidelných intervaloch. Informácie v súbore uvádzajte v bežných znakových sadách (windows-1250, UTF-8 alebo iso-8859-2). Pre zrýchlenie načítavania súboru doporučujeme jeho komprimáciu do formátov *.zip, *.gz, *.rar.