Môj Tovar.sk

Administračná sekcia Tovaru vám umožňuje prehľadne spravovať svoje obchody či sledovať štatistiky o návštevníkoch, ktorých vám Tovar privádza.


Prehľadné štatistiky

statistiky

Získajte mesačný prehľad zobrazení produktov a preklikov na vaše stránky. Údaje sú prehľadne zobrazené v grafe pre každý z vašich obchodov. Majte prehľad aj o počte vašich produktov v databáze Tovaru ako aj o ich poslednej aktualizácií.

Správa obchodov

statistiky

Spravujte viacero obchodov naraz? Mysleli sme aj na vás. Zastavujte a spúšťajte kampane, sledujte štatistiky, voľte si program alebo upravujte údaje. To všetko pohodlne, cez jedno konto.Program na mieru

statistiky

Využívajte všetky výhody. Posuňte váš obchod na najvyššie priečky a zabezpečte časté aktualizovanie databázy vašich produktov. Alebo si vyberte program, ktorý vám umožní využívať služby Tovaru aj pri nižšej cene ze preklik alebo dokonca zadarmo.

Prihlásiť sa

napr.: www.eshop.tld


Pridať obchod

  • prezentácia produktov vášho obchodu 100.000 návšetvníkom
  • jednoduchá registrácia zadarmo
  • najvýhodnejší model propagácie produktov
  • pri platenom programe až o 68% viac návštevníkov